EnergoFLOW

 

Nowoczesne kompleksowe narzędzie wsparcia przemysłowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych realizujące pełną obsługę w zakresie pobierania i archiwizacji danych pomiarowych, agregacji danych wg sprzedawców, generowania plików PTPiREE na podstawie danych rzeczywistych oraz z wykorzystaniem standardowych profili zużycia, eksportu danych na serwery OSDp oraz eksportu danych pomiarowych do sprzedawców.

Umożliwia ono gromadzenie i zarządzanie danymi odbiorców energii, realizację rozliczeń z odbiorcami oraz sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań m.in. na potrzeby URE i PSE.

 

GŁÓWNE CECHY EnergoFLOW

 

 • podgląd bieżącego zużycia energii elektrycznej (on-line) i monitorowanie wykorzystania mocy poprzez platformę SMART METERING HUB
 • pobieranie i archiwizacja danych pomiarowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) - wypełniając warunki określone w art. 9c ust. 5a  ustawy – Prawo energetyczne
 • możliwość ręcznego wprowadzania danych pomiarowych z liczników nie posiadających zdalnego odczytu
 • generowanie standardowych profili zużycia
 • rozliczanie zużycia energii na podstawie danych rzeczywistych lub standardowych profili zużycia
 • sporządzanie rozliczeń za zużytą energię elektryczną przez odbiorców
 • prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy
 • bilansowanie przepływów energii elektrycznej w zakładzie
 • brak konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi lub aplikacji na komputerach Klienta
 • brak ograniczenia na ilość stacji Klienckich
 • dostępność do narzędzia poprzez przeglądarkę Internetową z dowolnego miejsca
 • automatyczna aktualizacja narzędzia do najnowszej wersji, która nie wymaga jakichkolwiek działań po stronie Klienta

MODUŁY EnergoFLOW

 

 • baza kontrahentów
 • ewidencja umów
 • ewidencja punktów poboru energii elektrycznej
 • ewidencja liczników i danych pomiarowych
 • rozliczenia z odbiorcami
 • zgłoszenia serwisowe
 • obsługa prodedury zmiany sprzedawcy
 • wysyłanie rapotów do Sprzedawców oraz wczytywanie plików PTPiREE
 • rozliczenia świadectw pochodzenia oraz podatku akcyzowego
 • eksport danych o sprzedaży energii elektrycznej do programów finansowo-księgowych 
 • generowanie informacji, zestawień, raportów i sprawozdań na potrzeby Urzędu Regulacji Energetyki

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka