Nasza działalność obejmuje następujące obszary:

 

  • Pełną obsługę przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej przez niego działalności koncesjonowanej 
    (sprzedaż i dystrybucja energi elektrycznej, ciepła i gazu) - zawieranie umów, dokonywanie odczytów, prowadzenie rozliczeń, obsługa techniczna
  • Prawno-ekonomiczną w kontaktach z Urzędem Regulacji Energetyki (koncesje, taryfy, odwołania od decyzji Prezesa URE, sporządzanie wzorów umów, planów ograniczeń i rozwoju, sprawozdawczość itp.)
  • Doradztwo i pomoc w zakresie uzyskania warunków przyłączenia nowych źródeł energii odnawialnej oraz dla nowych obiektów.
  • Negocjacje biznesowe, w zakresie przeprowadzania przetargów na zakup energii elektrycznej, świadectw pochodzenia, itp.

 

Doświadczenie

 

Stoi za nami doświadczenie zdobyte podczas 11 letniej działalności na rynku.

Współpracujemy z ponad 100 przedsiębiorstwami a miarą naszego sukcesu jest zadowolenie naszych partnerów z którymi współpracujemy już przez wiele lat i zlecającym naszej firmie kolejne prace. Nasi pracownicy i eksperci zapewniają fachową, najwyższą jakość realizacji zleconych prac z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i technicznych. Mamy nadzieję, że współpraca z naszym przedsiębiorstwem przyniesie Państwu wiele korzyści, zarówno w wymiarze organizacyjnym, technicznym, jak i ekonomicznym.